-
© Solli Arkitekter AS
Bragernes Torg 1
(Inngang mot elven)
3017 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Ankers Hage


I dette prosjektet er fasaden videreført med samme prinsipp som
Nedre Storgate 61 og øvrig bebyggelse rundt. Vi har derfor valgt tegl som hovedmateriale ut mot gata som har gode lydisolerende egenskaper i tillegg til at det vil tilføre gata et fint og varig materiale. Huset deles i to tydelige hovedvolum mot gaten. Disse er både vendt i
forskjellige himmelretninger og har forskjellig høyde og teglfarge.
Hovedvolumet er delt av trappesjakten, som er trukket lenger inn i fasaden. Disse vertikale skillene er med på å understreke den historiske oppdelingen i området. Fasaden inn mot gården får et mykere uttrykk, hvor leilighetene åpner seg mot lyset. Inn mot gården vil fasaden bestå av tremateriale og glass. Dette danner rammen rundt den lille by-hagen som er hjertet i prosjektet.
Her vil det bli fantastisk godt å bo!

Prosjekttype: Leilighetsbygg
Sted: Drammen
Oppdragsgiver: Privat
Areal: Ca. 1700 m2 BRA
Arbeidsomfang: Forprosjekt og detaljprosjekt
Status: Ramme/Salg