-
© Solli Arkitekter AS
Erik Børresens allé 9
3015 Drammen
-
post(a)arkitektsolli.no
Tlf 32 83 07 80
-

Om Solli Arkitekter AS

Arkitektfaglig prosjektering
Alle prosjekter er unike og utfordrende. I utviklingen av nye hus tar vi hensyn til lokal byggeskikk og stedstilpassing. Alle steder er forskjellige og bygg må tilpasses det miljøet det skal reises i. Dette gjelder estetisk, i materialer, form og målestokk, - og ikke minst må det tilpasses byggherrens behov, ønsker og økonomiske rammer. God arkitektur er å se løsninger. Selv små og tilsynelatende enkle prosjekter krever at mange spørsmål blir besvart. Et valg ett sted har gjerne konsekvenser for løsninger i andre deler av huset. Utfordringen er å sammenfatte alle de små trådene til et ferdig bygg. Da kreves det god arkitekturfaglig kompetanse, kjennskap til lover og forskrifter, kommunale planer og erfaring fra tidligere prosesser. Vi prosjekterer alle typer bygg med solid kompetanse og lager funksjonell arkitektur som er tilpasset sted, mennesker og økonomi.

Byggesøknad
Vi er din profesjonelle representant i møte med kommune og annen myndighet. Det stilles stadig strengere krav til dokumentasjon i alle ledd av en byggeprosess. Vi har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3, noe som betyr at vi kan stå ansvarlig som søker og prosjekterende i alle typer bygg.

Arealplanlegging
Vi har bred kompetanse i utarbeidelse av reguleringsplaner. Vi gjennomfører prosessen med kommunen og tar hånd om alle innspill fra publikum og offentlige myndigheter. Ofte utarbeider vi prosjekter som reguleringsplanene sys sammen med. Vi fremmer innspill til kommuneplanrulleringer og gir råd rundt ønskede arealdisposisjoner.

Ta gjerne kontakt dersom det er ting du lurer på!


Firmaet har sentral godkjenning i tiltaksklasse 3
Org. nr. : 963 155 808 MVAVi består i dag av 7 sivilarkitekter :


Lara Dadadóttir, Arkitekt m.arch MNAL
Daglig leder, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 479 420 44,
lara(a)arkitektsolli.no


Ørnulf Haugsrud, Sivilarkitekt MNAL
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 920 21 339,
ornulf(a)arkitektsolli.no


Petter Berg, Arkitekt m.arch
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 908 76 651,
petter(a)arkitektsolli.no


Leif-Trygve Nyheim, Sivilarkitekt
Arkitekt
Tlf 32 83 07 80, Mobil 480 40 204,
ltn(a)arkitektsolli.noLars Borgen, Arkitekt m.arch MNAL
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 951 53 316,
lars(a)arkitektsolli.no


Arne Finn Solli, Sivilarkitekt MNAL
Arkitekt, partner
Tlf 32 83 07 80, Mobil 415 05 840
arne.finn(a)arkitektsolli.no


Nina Engebakken Duesund, Arkitekt m.arch
Arkitekt
Tlf 32 83 07 80, Mobil 404 03 478,
nina(a)arkitektsolli.no


Arkitekturpriser:

2011 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Union Scene Kulturhus
Union Scene er et vellykket eksempel på ombygging av eldre industrianlegg. På en ujålete måte har arkitektene tilført det som skal til for å skape et funksjonelt kulturhus og en populær møteplass for alle deler av byens befolkning, til alle døgnets tider. Glasset og stålkonstruksjonene spiller fint sammen med gammel tegl og treverk, og måten bygget er organisert på skaper flotte rom ute og inne. Historien er levende, i et hus som er med på å gjøre Drammen til en bra by å oppleve og en bra by å leve i.

2001 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solbakken 1, tilbygg og kontor
Tilbygget er meget godt tilpasset den eksisterende bygningen, terrenget, tomten og helheten i det omliggende bygningsmiljøet. Det er arbeidet omsorgsfullt med bygningsvolumer og fasadeutforming.

2001 Global Road Achievement Award – Oslofjordforbindelsen
Prisen blev tildelt Statens vegvesen som var tiltakshaver, mens vi var arkitektene bak alle konstruksjonene.

1999 Lier Kommunes pris for god byggeskikk – Eikeliveien 16, tilbygg
Enkelt tilbygg til vertikaldelt tomannsbolig. Følsomt tilpasset eksisterende bygg.

1993 Drammen Kommunes pris for god byggeskikk – Solumstrand renseanlegg
Nyskapende og god arkitektur for kommunalteknisk anlegg. Anlegget og uterommet beriker og høyner kvaliteten på omgivelsene. God form, detaljering, materialer og bevisst fargebruk.